Segla MälarenINNEHÅLLSFÖRTECKNING
 

FÖRORD

1. HÖSTSEGLING TILL ENKÖPING
Grönsöö och Utöhus 14
Gröneborg 17
Enköping 19

2. MÄLARENS HISTORIA
En plats där solen dyrkades 23
Vikingarnas centrum 24
Riddarnas tid 25
Gustav Vasa och Mälaren 25
Mälaren speglar stormaktstiden 26
Gustav III:s franska kultur 27
Med Häxan börjar den nya tiden 28

3. STORM PÅ LÅNGTARMEN
(ladda ned utdrag ur boken pdf 1.4 MB)
Årsta holmar och Hornsberg 33
Krogbesök från vattnet i Stockholm 34
Poeternas sjö 34
Björnholmen 35
Kärsö och Hjalmar Söderberg 36
Drottningholm 38
Kungshatt 40
Tappström 40
Nära skeppsbrott vid Stenhamra 41
En tur längs Långtarmen 42

4. EN 1700-TALSSEGLATS FRÅN
STOCKHOLM TILL TORSHÄLLA

Stiltje i Stockholm 48
I Bellmans farvatten 50
Kungshatt och Estbröte 51
Fiskarfjärden 52
Sturehov 53
Kyrkfjärden 53
Helgö, Stavsund och Rastaholm 54
Prästfjärden och Kolsundet 55
Segeröfjärden 56
Strängnäs 57
Torshälla 59

5. TILL KÖPING
Ängsö 64
Västerås 66
Tidö 69
Blacken 70
Kvicksund 71
Galten 72
Strömsholmskanalen 73
Borgåsund 73
Kungsör 73
Köping 77

6. NÅGRA MÄLARKARTOR OCH
EN GAMMAL FARLEDKROG

Jabob Nordencreutz Mälarkarta 81
Malmhuvud Wärdshus 81
Carl Gripenhielms Mälarkarta 82
Mätning och utprickning av Mälaren 83
Gustaf Klints Mälarkarta 84

7. TILLBAKA ÖSTERUT
Torshälla 88
Ridöarkipelagen 89
Sundbyholm 90
Granfjärden 91
Hässelbyholm 92
Strängnäsfjärden 93
Strängnäs 94
Mälsåker 96

8. ARKITEKTERNA VID MÄLAREN
(ladda ned utdrag ur boken pdf 1.4 MB)

De la Vallées korta karriär i Sverige 99
Sonen Jean tar över 100
Konkurrenten Nicodemus Tessin d.ä. 101
Sonen tar över 101
Carl Hårleman 103
Att studera arkitektur från sittbrunn 104

9. MÄLARPIRATER
Tynnelsöfjärden 108
Tynnelsö 109
Selaön 110
Taxinge 111
Mariefred och Gripsholm 113
Hedlandet 114
Horn och Ekensberg 115
Birka 115
Adelsö 118
Mot Södertälje 118

10. MÄLARENS FARKOSTER: FRÅN
ÖKSTOCK OCH SANDKIL TILL M-BÅT

Bronsålderfolkets skepp 123
De första träbåtarna 123
Knarrar och koggar 124
1600-talets Mälarbåtar 125
Rudbecks postjakter 125
Kungens båtar 126
Mälarskutor och jakter 126
Vedjakter och sandkilar 126
M-båtarna: moderna Mälarklassiker 128
(ladda ned texten ur boken pdf 1.4 MB)

 

11. HÖSTSEGLING I NORRA MÄLAREN
Almare-Stäket och Gustav Trolle 132
Carl Jonas Love Almqvists trakter 134
Rosersberg 136
Skarven 138
Sigtuna 138
I Odens hemtrakter 140
Skokloster 143
Gorran 146
Passionsdrama vid Sjöö 146
Friibergh 148
Biskops-Arnö 148
Katrinedal 149
Tillbaka till Uppsala 151
Lårstaviken 151

12. MÄLARENS SEGELSÄLLSKAP,
BÅTKLUBBAR OCH KLUBBHOLMAR

(ladda ned utdrag ur boken pdf 1.3 MB)
Ett av världens äldsta segelsällskap 155
Mälarens första segelsällskap 155
En kappsegling den 14 juli 1902 157
Mälaramiralen 158
Segling som folknöje 158
Klubbholmar och uthamnar 159
Att gästa varandra 160

13. ÅRETS SISTA SEGLING
C Tersmeden; slaget på Björkfjärden 164
En lång natt vid Brolandet 165
Ekolsundsviken 165
Fånöö 166
Tillbaka hem 167

14. BÅTKLUBBAR A–Ö 171
(ladda ned utdrag ur boken pdf 2 MB)

15. STRANDHUGG I MÄLAREN 187

16. MÄLARSEGLING PÅ NÄTET 213

LITTERATUR 218
REGISTER 222


 

Tillbaka

BESTÄLL BOKEN SEGLA MÄLAREN

 
   
   
 
© 2012 SENTEN.SEsenten.se